+48 792 306 485
+48 792 306 485
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Jakość  jest od dawien dawna jednym z najważniejszych czyników osiągania przewagi konkurencyjnej. Jednym ze sposobów na doskonalenie jakości oferowanych prze firmę wyrobów i usług jest utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakości według norm ISO. Jest to powodem dla którego i nasza firma rozpoczeła proces wdrazania procedur i instrukcji jakości celem optymalizacji procesów w naszym laboratorium pomiarowym w lublinie.
Organizacja BEST METAL PERFEKT Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 74, 20-234 Lublin zaplanowała, ustanowiła i wdraża System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiem normy PN EN ISO 9001:2015.