+48 792 306 485
+48 792 306 485
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Na przestrzeni ostatnich 20 lat miał miejsce wielki postęp w rozwoju bezstykowych metod pomiarów obiektów trójwymiarowych. Wiodąca rolę odgrywają wśród nich techniki wykorzystujące światło jako nośnik informacji o mierzonych wielkościach. Jest to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi elektroniki a zwłaszcza jej działowi związanemu z optyka – optoelektroniki oraz postępowi w technice mikroprocesorowej, widocznemu zwłaszcza we wzroście mocy obliczeniowych komputerów.
Optyczne systemy bezstykowe bazują na pomiarze odbicia lub rozpraszania światła od powierzchni badanego obiektu. Istnieje szereg metod optycznych służaąych do mierzenia współrzędnych obiektów 3D i wiele sposobów ich kwalifikacji. Generalnie dzielą się one na aktywne i pasywne. Podział ten wynika z faktu, że pasywne techniki pomiarowe nie wymagają dodatkowych sztucznych źródeł światła, pracują w warunkach naturalnego, niekontrolowanego światła, podczas gdy metody aktywne angalują dodatkowe źródła światła, niekoherentne (projektory, rzutniki, itp.) lub koherentne (lasery). W naszym Laboratorium Pomiarowym w Lublinie pomiary optyczne (bezstykowe) mierzonego detalu dokonywany jest przy pomocy optyczno wizyjnego systemu firmy Mitutoyo - Vision Measuring Machine QuickScope (QS) -L3017Z/AFB z aktywną techniką pomiaru, która się bazuję na projekcji różnego rodzaju struktur światła tj. punktów, linii, prążków, siatki, zakodowanych wzorów.

Wizyjny system pomiarowy służy dla realizacji szerokiego zakresu zadań pomiarowych, posiadający następujące właściwości:
Możliwość programowania nastaw oświetlenia powierzchni, oświetlenia przechodzącego (konturowego) oraz połączonego kablem światłowodowym pierścienia oświetlającego pozwalają użytkownikowi na dostosowanie oświetlenia QS do różnego rodzaju potrzeb pomiarowych.

Wizyjny system pomiarowy QS daje szeroki wachlarz możliwości pomiarów i analiz.
Wśród oferowanych funkcji jest zmiana powiększenia, automatyczne ogniskowanie, powtarzanie pomiarów, wykrywanie krawędzi jednym kliknięciem, graficzna reprezentacja wyników pomiarów, 48 różnych makropoleceń oraz funkcja wyszukiwania kształtu kilku najczęściej spotykanych cech przedmiotu mierzonego.
Rozdzielczość 0,1 μm oraz zakres osi Z 150 mm.
Dokładna regulacja oświetlenia umożliwia właściwy dobór oświetlenia dla mierzonej powierzchni.
System szybkiego zwalniania blokady stołu umożliwia natychmiastowe przechodzenie od posuwu zgrubnego do dokładnego.
Funkcja Quick Navigation umożliwia szybkie powtarzanie pomiarów.
Funkcja ogniskowania automatycznego dostępna jest w modelach QS-L AFB.
Typ czujnika: Kolorowa kamera CCD
Powiększenie (system optyczny): x200
Pomiar w osi Z: Motoryczny z AF
Maks. obciążenie stołu: 20 kg