+48 505 388 800
+48 505 388 800
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin
 
POLITYKA JAKOŚCI
 Best Metal Perfekt Sp. z o. o.
 
Naszą Misją jest spełnianie wymagań naszych Klientów, zapewniając im pełną satysfakcję z jakości świadczonych usług metrologicznych na najwyższym europejskim poziomie przy utrzymaniu kluczowej pozycji firmy na rynku branżowym poprzez systematyczne pozyskiwanie nowych partnerów oraz rynków.

Bazując na zadowoleniu naszych Klientów z poziomu świadczonych przez nas usług, a także na satysfakcjonującej współpracy, opartej na partnerskich warunkach z dostawcami w ramach osiągnięcia celów jakościowych, przyjęliśmy dla organizacji cele strategiczne i operacyjne:

  • Systematyczne zwiększenie rozpoznawalności firmy oraz dążenie do pełnej identyfikacji usług naszej organizacji na rynku
  • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2015
  • Utrzymywanie i świadczenie usług na najwyższym poziomie
  • Spełnianie wymagań Klientów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii prowadzenia pomiarów, realizując usługi przy użyciu nowoczesnych technik zarządzania organizacją oraz optymalnego wykorzystania zasobów do monitorowania i pomiarów
  • Budowanie relacji oraz zwiększanie kontaktów biznesowych z Klientami w celu kompletnego spełniania znanych i potencjalnie nowych wymagań, mając na uwadze indywidualne potrzeby Klientów
  • Systematyczne zaangażowanie całego personelu organizacji w realizację usług z użyciem ich kompetencji i ciągle zwiększającego się doświadczenia
  • Nieustanne dążenie do zapewnienia konkurencyjności naszych usług na rynku
Realizacja powyższych celów ma gwarantować utrzymywanie świadczenia naszych usług metrologicznych na najwyższym poziomie technologicznym, jakościowym oraz biznesowym, spełniającym oczekiwania Klientów, a naszej organizacji zapewni systematyczny rozwój i doskonalenie.

Kierownictwo organizacji BM Perfekt Sp. z o. o. zobowiązuje się do realizacji powyższych celów z pełną świadomością i zaangażowaniem całego personelu, oraz rozumie swoje własne zobowiązanie w tym obszarze. Best Metal Perfekt Sp. z o.o. wraz z całym personelem zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Lublin, dnia 3 stycznia 2019 roku