+48 792 306 485
+48 792 306 485
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

     BM Perfekt jest prywatną Polsko Ukraińską inicjatywą, która powołała do życia firmę umiejscowioną na gospodarczym pograniczu Polsko Ukraińskim. Firma nasza wykorzystuje know-how z Europy Zachodniej i potencjał nakładów finansowych poniesionych w przeszłości na terenie Ukrainy w wyniku decyzji RWPG.

     Firma nasza między innymi posiada własne Laboratorium Pomiarowe zlokalizowane w Lublinie, które dzięki posiadanej wiedzy osób w niej zatrudnionych oraz zaangażowaniu tych osób w to co robią, jest szybko rozwijającym się podmiotem gospodarczym Lubelszczyzny.

     Dynamiczny rozwój firmy jest możliwy dzięki kontaktom po stronie Ukraińskiej w przemyśle ciężkimfinansistom potrafiących pozyskać środki unijne i stworzyć właściwe warunki do połączenia potencjału Polsko - Ukraińskiego, lecz samo laboratorium pomiarowe rozwija się przede wszystkim dzięki metrologom którzy wiedzą jak bardzo niedokładnie można coś zmierzyć. Podchodzą do każdego pomiaru ze świadomością wielu czynników które mogą zburzyć każdy pomiar i wynik dokonywany na mierzonym elemencie, oraz potrafią właściwie przedstawić i zinterpretować samo wskazanie przyrządu pomiarowego. Uzyskując wskazanie przyrządu pomiarowego wiedzą, że jest ono przecież uzależnione od przyjętej metody pomiarowej, postępowania pomiarowego, zastosowanego sprzętu pomiarowego, warunków w jakich został przeprowadzony pomiar i samego wykonawcy tegoż pomiaru. Oczywistym elementem sukcesu jest również klasa posiadanego sprzętu pomiarowego i wyposażenie naszego Laboratorium Pomiarowego w Lublinie, na którym to wyposażeniu dokonujemy pomiaru dla Państwa a nabytym od firmy Mitutoyo.

     Wierzymy, że nasi Klienci dzięki współpracy z nami będą mogli doskonalić jakość realizowanej przez siebie produkcji w ramach jej ciągłego doskonalenia i podnoszenia jej jakości. Wierzymy, że w ten sposób przyczyniamy się też każdego dnia do poprawy jakości życia nas wszystkich.

     Motto naszej firmy:
„Pracujemy w dobrym towarzystwie, co znaczy dobre otoczenie, dobrzy ludzie, dobra technika".

Osoby do kontaktu

Zbigniew Czarnecki

Prezes Zarządu
z.czarnecki@bmperfekt.pl
Tel. kom. +48 502 132 460

Jerzy Bliszcz

Wiceprezes Zarządu
j.bliszcz@bmperfekt.pl
Tel. kom. +48 535 223 716

Andrii Aikhert

Technolog Izby Pomiarowej
a.aikhert@bmperfekt.pl
Tel. kom. +48 792 306 485