+48 505 388 800
+48 505 388 800
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

   Badania wytrzymałościowe służą do określenia właściwości materiałów i wyznaczania parametrów które charakteryzują ich odkształcalność. Z pośród badań wytrzymałościowych do których się zalicza badania na rozciąganie, zginanie, łamanie, udarności nasza firma dokonuje badanie twardości, które polega na wciskaniu w powierzchnie próbki wgłębnika diamentowego o kształcie ostrosłupa prawidłowego, kuli ze stali hartowanej, diamentowego stożka lub węglików spiekanych i pomiarze wielkości odcisku.
    Badanie którego celem jest określenie odporności materiału na odkształcenia trwałe, które powstają pod wpływem sił skupionych działających na małą powierzchnię materiału, dokonujemy w naszym Laboratorium Pomiarowym w Lublinie przy pomocy uniwersalnego twardościomierza firmy Mitutoyo. Jest to przenośne urządzenie pomiarowe, które pozwala łatwo i dokładnie zmierzyć twardość danego detalu.
Hardmatic HH-411 jest lekkim, przenośnym przyrządem do pomiaru twardości z odczytem cyfrowym, przeznaczonym do pomiarów przedmiotów metalowych.
 - Działa w oparciu o zasadę "odbicia sprężystego" (opisaną w normie ASTM A 956).
 - Wynik pomiaru przedstawiany jest w skali L (skala Leeba). Jednakże istnieje możliwość konwersji do innej, pożądanej skali twardości.
 - Funkcja automatycznej kompensacji kąta pomiaru.