+48 505 388 800
+48 505 388 800
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

- Pomiar w optyczno-wizyjnym systemie QS-3017 – 150 zł - pomiar jednego wyrobu
- Pomiar wyrobów na Współrzędnościowej Maszynie Pomiarowej – 150 zł pomiar jednego wyrobu, ilość detaliczna - do 20 szt. (ilość hurtowa – powyżej 20 szt. - do negocjacji)
- Jednorazowa opłata za napisanie programu pomiarowego – 500 zł
+    pomiary cech geometrycznych oraz odchyłek kształtu
+    pomiary optyczne o wysokiej rozdzielczości
+    wykonujemy analizę bardzo małych elementów
+    mierzymy geometrię 2D lub 3D
+    pomiar bezstykowy – brak koniczności dotykania części
+    możliwość pomiaru optycznego oraz stykowego
+    wykonywanie fotografii w dużym powiększeniu (zgłady, pory, defekty powierzchni) przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości
- Pomiar chropowatości profilometrem Surftest – 20 zł/pomiar
pomiary topografii, chropowatości i mikrogeometrii
stykowe i bezstykowe (optyczne)
+    pomiary sensorami stykowymi, stykowymi o małym nacisku,
analiza powierzchni zgodnie z najnowszymi normami
możliwość pomiaru na elementach transparentnych
analiza konturu (różnice wysokości, promienie, kąty, odległości)
mapy warstwicowe nierówności i geometrii powierzchni
dowolne wyodrębnianie profilów pomiarowych z powierzchni
pomiar cech narzędzi obrotowych
pomiar cech płytek skrawających
- Badanie twardości – 25 zł/pomiar

Zakres usług

+    badanie twardości elementów o kształtach prostokątnych i walcowych
badanie twardości elementów o kształtach nieregularnych
badanie twardości kół zębatych
badanie twardości powierzchni wewnętrznych
badanie twardości powierzchni nawęglanych i azotowanych
badanie twardości elementów o małej grubości
- Pomiar Wysokościomierzem LH-600 – 10 zł/pomiar
- Pomiar uniwersalnym narzędziem pomiarowym kształtów geometrycznych – 10 zł/pomiar
- Inżynieria odwrotna 2D za pomocą optyczno-wizyjnego sytemu QS oraz 3D za pomocą Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej– 50 zł jedna cecha pomiarowa