+48 792 306 485
+48 792 306 485
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

W ofercie znajdują się profesjonalne narzędzia pomiarowe którym jesteśmy w stanie wykonać pomiary w ramach zlecenia:

   - pomiary długości i kąta
   - pomiary chropowatośći
   - pomiary twardości
   - pomiary optyczno-wizyjne

Do wszystkich pomiarów protokół.

Wszelkie pomiary dokonywane są przez szkolonych specjalistów z doświadczeniem, przy wykorzystaniu najnowszej generacji urządzeń.

Usługi pomiarowe

Pomiary długości i kąta

Pomiary długosci i kąta to krótkie określienie dla dokonywanych przez naszę laboratorium metrologmetrologiczne pomiarów. Oferujemy:
- Pomiary długości;
- Pomiary średnic wałków oraz odchyłek okrągłości i walcowości;
- Pomiary średnic otworów oraz odchyłek okrągłosci i walcowości;
- Pomiary promieni łuków kołowych;
- Pomiary katów klina i stożków;
- Kontrola

...
Czytaj dalej

Pomiary chropowatości

Pomiar chropowatości prawidłowo zwany mikrogeometrią powierzchni jest zbiorem nierówności powierzchni rzeczywistej o stosunkowo małych odstępach wierzchołków. Wstępnie przryjmuję się że z chropowatością mamy do czynienia wtedy, gdy stosunek S do jej wysokości R spełnia nierówność S/R<40. Jeżeli stosunek S/R jest zawarty w granicach 40 ≤ S/R ≤ 1000, to mamy do czynienie z falistością

...
Czytaj dalej

Pomiary twardości

     Badania wytrzymałościowe służą do określenia właściwości materiałów i wyznaczania parametrów które charakteryzują ich odkształcalność. Z pośród badań wytrzymałościowych do których się zalicza badania na rozciąganie, zginanie, łamanie, udarności nasza firma dokonuje badanie twardości, które polega na wciskaniu w powierzchnie próbki wgłębnika diamentowego o

...
Czytaj dalej

Pomiary optyczne

Na przestrzeni ostatnich 20 lat miał miejsce wielki postęp w rozwoju bezstykowych metod pomiarów obiektów trójwymiarowych. Wiodąca rolę odgrywają wśród nich techniki wykorzystujące światło jako nośnik informacji o mierzonych wielkościach. Jest to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi elektroniki a zwłaszcza jej działowi związanemu z optyka – optoelektroniki oraz

...
Czytaj dalej

Pomiary nieniszczącę NDT

BMP Laboratorium Pomiarowy NDT oferuję na wykonanie badań  magnetycznych, ultradźwiękowych, penetracyjnych, wizualnych, grubości i twardości złączy spawanych, odlewów i odkuwek w siedzibie Państwa firmy lub na wskazanym obiekcie. Po badaniach będą przedstawione szczegółowe sprawozdania z opisem i dokumentacją wykrytych ewentualnych wskazań. BMP Laboratorium

...
Czytaj dalej