+48 505 388 800
+48 505 388 800
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Pomiary stykowe i bezstykowe – na czym polegają?

 

Najprościej mówiąc, pomiary stykowe to takie, w przebiegu których narzędzie miernicze dotyka mierzonych powierzchni – stąd nazwa pomiaru. Analogicznie, pomiary nazywane bezstykowymi to takie, w których nie jest wymagana bezpośrednia styczność roboczych elementów narzędzi pomiarowych z mierzoną powierzchnią. Aby skutecznie zrealizować proces pomiarowy, należy zaopatrzyć się w profesjonalne narzędzia miernicze, dedykowane określonym typom pomiarów. Wśród najczęściej mierzonych wartości i parametrów należy wymienić pomiary:

 

  • długości i kąta, średnic, promieni i odchyleń,
  • chropowatości i falistości powierzchni,
  • twardości, odporności na odkształcenia, działania sił zewnętrznych na mierzony przedmiot.

 

Często realizowane są również pomiary optyczne – to zaawansowane metody mierzenia, wykorzystywane w trudnych przestrzeniach i wobec wymagających powierzchni. Pomiary optyczne to rodzaj pomiarów bezstykowych. Sprawdzają one rozproszenie światła oraz jego odbicie od badanej powierzchni – nie wymagają bezpośredniej styczności z badanym obiektem.

 

Kompleksowa oferta pomiarów metrologicznych

 

Oferujemy rozbudowany zakres usług, obejmujący wszystkie wymienione powyżej metody pomiarowe. Każdorazowo są one realizowane przez wyspecjalizowanych i doświadczonych profesjonalistów. Wszystkie pomiary dokumentowane są w protokole, potwierdzającym wykonanie badań oraz umożliwiającym bieżącą weryfikację wyników.