+48 505 388 800
+48 505 388 800
NIP 712 329 02 00
Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Pomiary długości i kąta to jedna z podstawowych metod pomiarowych realizowanych w laboratorium metrologicznym. Mają bardzo szeroki zakres w przemyśle i znajdują zastosowanie zawsze w przypadku konieczności wyznaczenia precyzyjnych parametrów detali geometrycznych.

Czym właściwie są pomiary długości i kąta?

Używając określenia pomiary długości i kąta, tak naprawdę odnosimy się do szeregu różnorodnych czynności pomiarowych, które mają szerokie zastosowanie. W tym zakresie metrologia obejmuje przede wszystkim pomiary długości, ale również średnic, promieni, kątów itd. W ten sposób wyznacza się parametry średnic wałków i odchyłek okrągłości i walcowości, a także średnic otworów. Wykonywane są pomiary promieni łuków kołowych oraz kątów klina i stożków. Oprócz tego metrologia pozwala na kontrolę wybranych odchyłek położenia i bicia, pomiar niezależnych i zależnych odchyłek pozycji i kontrolę wymiarów kątowych.

Szczegółowe pomiary długości i kąta odgrywają kluczową rolę podczas kontroli jakości. Pozwalają na określenie cech geometrycznych różnorodnych detali, w tym przede wszystkim elementów maszyn i specjalistycznych urządzeń.

Pomiary długości i kąta z zastosowaniem maszyny współrzędnościowej

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa umożliwia pomiary przestrzenne skomplikowanych elementów. Pomiary tą maszyną cechują się dużą dokładnością i obiektywnością. Zapewnia ona wysoką stabilność, precyzję działań i wszechstronne zastosowanie. Umożliwia pracę nawet z przedmiotami o skomplikowanych kształtach, których nie można byłoby zmierzyć (lub byłoby to bardzo trudne i niemiarodajne) przy pomocy standardowych przyrządów warsztatowych.

W naszym Laboratorium Pomiarowym w Lublinie wykorzystujemy współrzędnościową maszynę pomiarową firmy Mitutoyo, która zapewnia nam szerokie możliwości w zakresie pomiarów długości i kąta. Za sprawą kompatybilności z optycznymi i kontaktowymi czujnikami skanującymi zwiększa się zakres rozwiązywania różnorakich problemów.

Pomiary długości i kąta w warunkach laboratoryjnych

Metrologia długości i kąta wymaga bardzo precyzyjnego podejścia, więc konieczne jest zastosowanie odpowiedniej metodologii działań oraz specjalistycznych maszyn pomiarowych. Pomiary najlepiej zlecić profesjonalnemu laboratorium, które posiada kompetentny personel, certyfikowane wzorce oraz odpowiednie wyposażenie.